Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 38.049.856 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang giảm 41.002 VNĐ / tấn, tương đương 0.11% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 16:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 6 tháng gần đây: -2,53 %

Giá đạt đỉnh vào 11/06/2019: 42.314.064 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 10/2019: 32.965.608 VNĐ / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 38.049.856 +13,36 %
10/2019 32.965.608 -1,99 %
09/2019 33.621.640 -7,38 %
08/2019 36.102.261 -9,54 %
07/2019 39.546.429 -0,62 %
06/2019 39.792.441 +1,96 %
05/2019 39.013.403 -