Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 32.757.464 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 230.369 VNĐ / tấn, tương đương 0.71% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 19:14

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 năm gần đây: +57,68 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 42.157.519 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 05/2020: 13.020.854 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 32.757.464 -28,70 %
05/2022 42.157.519 +16,42 %
04/2022 35.236.434 -1,81 %
03/2022 35.872.453 +9,33 %
02/2022 32.527.095 +13,30 %
01/2022 28.200.165 +2,61 %
12/2021 27.463.986 -11,73 %
11/2021 30.684.143 +5,39 %
10/2021 29.031.496 -0,43 %
09/2021 29.156.697 -8,38 %
08/2021 31.600.611 +0,43 %
07/2021 31.465.394 -4,74 %
06/2021 32.957.785 +5,47 %
05/2021 31.154.897 +15,11 %
04/2021 26.447.358 +5,17 %
03/2021 25.080.168 +10,90 %
02/2021 22.345.789 +4,82 %
01/2021 21.269.064 +11,66 %
12/2020 18.790.094 +10,18 %
11/2020 16.877.030 +1,78 %
10/2020 16.576.549 +15,11 %
07/2020 14.072.538 +2,53 %
06/2020 13.716.969 +5,07 %
05/2020 13.020.854 -3,69 %
04/2020 13.501.624 -6,94 %
03/2020 14.438.124 -4,47 %
02/2020 15.084.158 -15,31 %
01/2020 17.392.856 +12,35 %
12/2019 15.244.415 -0,66 %
11/2019 15.344.576 +2,61 %
10/2019 14.943.934 +3,35 %
09/2019 14.443.132 +1,80 %
08/2019 14.182.715 -0,25 %
07/2019 14.217.771 +2,50 %
06/2019 13.862.201 -