Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 608.00 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 16.00 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 2.70% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 14:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,42 %

Giá đạt đỉnh vào 19/04/2023: 676.40 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 17/05/2023: 555.40 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.82 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 608.00 +3,91 %
05/2023 584.25 -12,73 %
04/2023 658.60 +3,60 %
03/2023 634.88 -