Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 368.38 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang giảm 1.62 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.44% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 16:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,82 %

Giá đạt đỉnh vào 11/08/2019: 409.88 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 06/09/2019: 354.62 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 368.38 -3,73 %
10/2019 382.12 +3,40 %
09/2019 369.12 -8,60 %
08/2019 400.88 -