Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay: 683.88 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 09:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,38 %

Giá đạt đỉnh vào 12/09/2022: 694.38 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 24/07/2022: 562.25 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 683.88 +2,27 %
09/2022 668.38 +7,46 %
08/2022 618.50 -0,20 %
07/2022 619.75 -