Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 683.50 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 1.50 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 15:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,57 %

Giá đạt đỉnh vào 10/10/2022: 698.38 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 08/12/2022: 640.38 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.64 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 683.50 +2,69 %
12/2022 665.12 -3,31 %
11/2022 687.12 -0,04 %
10/2022 687.38 -