Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 426.25 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 1.25 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.29% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,18 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 426.25 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 08/10/2020: 388.38 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 426.25 +8,18 %
10/2020 391.38 -