Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 386.62 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang giảm 6.38 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 1.62% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:55

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,16 %

Giá đạt đỉnh vào 13/10/2019: 398.12 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 20/11/2019: 366.38 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 386.62 +1,48 %
12/2019 380.88 -1,97 %
11/2019 388.38 +1,61 %
10/2019 382.12 -