Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 808.40 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 27.40 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 3.51% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:23

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +22,06 %

Giá đạt đỉnh vào 29/04/2022: 820.12 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 03/02/2022: 616.12 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 808.40 +7,81 %
04/2022 745.30 +7,40 %
03/2022 690.12 +8,70 %
02/2022 630.10 -