Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay: 580.90 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2021 | 18:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,95 %

Giá đạt đỉnh vào 28/11/2021: 591.60 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 10/09/2021: 506.50 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2021 580.90 +2,03 %
11/2021 569.10 +6,45 %
10/2021 532.38 +0,65 %
09/2021 528.90 -