Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 549.12 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 0.12 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.02% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +27,59 %

Giá đạt đỉnh vào 09/02/2021: 569.60 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 02/11/2020: 394.88 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 549.12 +11,75 %
01/2021 484.62 +12,72 %
12/2020 423.00 +6,00 %
11/2020 397.62 -