Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay: 368.50 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:07

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -17,20 %

Giá đạt đỉnh vào 25/06/2019: 456.38 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 06/09/2019: 354.62 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 368.50 -8,79 %
08/2019 400.88 -6,33 %
07/2019 426.25 -1,32 %
06/2019 431.88 -