Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 326.88 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang giảm 0.12 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,39 %

Giá đạt đỉnh vào 09/07/2020: 354.50 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 28/06/2020: 316.38 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 326.88 +0,39 %
06/2020 325.62 -