Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay 394.88 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Giá hiện tại đang tăng 1.88 UScents / bu (56 lb/bu), tương đương 0.48% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,56 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2019: 394.88 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 10/05/2019: 348.38 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 394.88 +9,69 %
04/2019 356.62 -4,00 %
03/2019 370.88 -1,62 %
02/2019 376.88 -