Giá Bắp Ngô Thế Giới hôm nay: 484.12 UScents / bu (56 lb/bu)

Tên giao dịch quốc tế: CORN

Lần cập nhật gần nhất: 05/12/2023 | 11:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Trading in The Chicago Board of Trade (CBOT); Bloomberg

Thông tin thêm: Lịch sử giá bắp ngô thế giới

Biến động Giá Bắp Ngô Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,14 %

Giá đạt đỉnh vào 07/09/2023: 487.38 UScents / bu (56 lb/bu)

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 UScents / bu (56 lb/bu)

UScents / bu (56 lb/bu) USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 39.368 bu (56 lb/bu)

Giá Bắp Ngô Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu (56 lb/bu) Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 484.12 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 478.62 -