Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,339.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang giảm 15.50 USD / mt, tương đương 0.66% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,51 %

Giá đạt đỉnh vào 29/10/2019: 2,543.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/12/2019: 2,210.75 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 2,339.00 +2,70 %
12/2019 2,275.75 -9,30 %
11/2019 2,487.50 +4,55 %
10/2019 2,374.25 -