Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 2,344.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:41

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,06 %

Giá đạt đỉnh vào 29/10/2019: 2,543.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/09/2019: 2,215.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 2,344.00 -1,29 %
10/2019 2,374.25 +6,54 %
09/2019 2,219.00 -9,93 %
08/2019 2,439.25 -