Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,341.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang giảm 14.50 USD / mt, tương đương 0.62% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 04:46

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,88 %

Giá đạt đỉnh vào 25/06/2019: 2,545.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/09/2019: 2,215.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 2,341.50 -4,17 %
08/2019 2,439.25 -2,17 %
07/2019 2,492.25 -1,35 %
06/2019 2,526.00 -