Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 3,586.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 22.50 USD / mt, tương đương 0.63% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +15,83 %

Giá đạt đỉnh vào 17/10/2021: 3,814.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/2021: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 3,586.00 +11,08 %
12/2021 3,188.75 +100,00 %
11/2021 0.00 +0 %
10/2021 3,018.25 -