Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 3,220.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 64.00 USD / mt, tương đương 2.03% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 09:28

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,48 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2022: 3,461.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/2022: 2,675.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 3,220.00 +16,93 %
11/2022 2,675.00 -11,16 %
10/2022 2,973.50 -16,39 %
09/2022 3,461.00 -