Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,540.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 26.50 USD / mt, tương đương 1.05% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 14:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,35 %

Giá đạt đỉnh vào 31/07/2023: 2,567.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 01/06/2023: 2,266.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 2,540.50 -0,94 %
08/2023 2,564.50 +6,57 %
07/2023 2,396.00 +4,95 %
06/2023 2,277.50 -