Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 3,324.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:19

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,93 %

Giá đạt đỉnh vào 13/04/2022: 4,510.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/2022: 3,324.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 3,324.50 -21,94 %
05/2022 4,054.00 -3,08 %
04/2022 4,179.00 +11,75 %
03/2022 3,688.00 -