Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,547.75 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang giảm 35.00 USD / mt, tương đương 1.36% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -6,78 %

Giá đạt đỉnh vào 03/04/2019: 2,931.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 05/2019: 2,547.75 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 2,547.75 -14,27 %
04/2019 2,911.25 +5,26 %
03/2019 2,758.25 +1,37 %
02/2019 2,720.50 -