Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 1,892.75 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 12.25 USD / mt, tương đương 0.65% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 11:38

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -20,16 %

Giá đạt đỉnh vào 21/01/2020: 2,447.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 23/03/2020: 1,809.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 1,892.75 -6,79 %
03/2020 2,021.25 -8,99 %
02/2020 2,203.00 -3,23 %
01/2020 2,274.25 -