Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 2,894.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 22:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,92 %

Giá đạt đỉnh vào 26/01/2023: 3,503.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 16/03/2023: 2,854.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,592.50 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 2,894.00 -17,78 %
02/2023 3,408.50 +12,70 %
01/2023 2,975.50 -2,05 %
12/2022 3,036.50 -