Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 2,844.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 22:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +14,80 %

Giá đạt đỉnh vào 20/05/2024: 3,138.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/2024: 2,423.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,455.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 2,844.00 -2,14 %
05/2024 2,905.00 +16,04 %
04/2024 2,439.00 +0,66 %
03/2024 2,423.00 -