Giá Kẽm Thế Giới hôm nay 2,457.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Giá hiện tại đang tăng 8.50 USD / mt, tương đương 0.35% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 20:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,24 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2024: 2,669.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/02/2024: 2,298.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,457.50 -2,91 %
02/2024 2,529.00 -5,54 %
01/2024 2,669.00 +8,15 %
12/2023 2,451.50 -