Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 50.08 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.41 UScents / lb, tương đương 0.83% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +32,71 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2021: 50.08 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 02/11/2020: 33.26 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 50.08 +15,20 %
01/2021 42.47 +11,66 %
12/2020 37.52 +10,18 %
11/2020 33.70 -