Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 58.45 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.01 UScents / lb, tương đương 0.02% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,82 %

Giá đạt đỉnh vào 20/10/2021: 64.14 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 15/12/2021: 51.24 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 58.45 +6,18 %
12/2021 54.84 -11,73 %
11/2021 61.27 +5,39 %
10/2021 57.97 -