Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 46.05 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.38 UScents / lb, tương đương 0.83% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 12:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,56 %

Giá đạt đỉnh vào 17/03/2024: 49.58 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 18/04/2024: 43.85 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.45 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 46.05 +1,89 %
03/2024 45.18 -1,93 %
02/2024 46.05 -4,56 %
01/2024 48.15 -