Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 65.44 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.49 UScents / lb, tương đương 0.75% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,46 %

Giá đạt đỉnh vào 28/04/2022: 85.42 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 64.95 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 65.44 -28,64 %
05/2022 84.18 +16,42 %
04/2022 70.36 -1,81 %
03/2022 71.63 -