Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 29.30 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.50 UScents / lb, tương đương 1.74% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/07/2020 | 00:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +7,99 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2020: 29.30 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 27/04/2020: 24.93 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 29.30 +6,52 %
06/2020 27.39 +5,07 %
05/2020 26.00 -3,69 %
04/2020 26.96 -