Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 61.94 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 08:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,44 %

Giá đạt đỉnh vào 08/06/2021: 72.30 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/06/2021: 57.15 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 61.94 -1,44 %
07/2021 62.83 -4,74 %
06/2021 65.81 +5,47 %
05/2021 62.21 -