Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 27.92 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang giảm 0.25 UScents / lb, tương đương 0.89% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 18:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,68 %

Giá đạt đỉnh vào 07/04/2019: 29.14 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 26.50 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 27.92 +0,86 %
06/2019 27.68 -0,98 %
05/2019 27.95 -1,57 %
04/2019 28.39 -