Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 61.39 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.95 UScents / lb, tương đương 1.57% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 16:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,35 %

Giá đạt đỉnh vào 16/07/2021: 65.06 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 21/09/2021: 54.98 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 61.39 +5,16 %
09/2021 58.22 -8,38 %
08/2021 63.10 +0,43 %
07/2021 62.83 -