Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 27.34 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.20 UScents / lb, tương đương 0.74% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,16 %

Giá đạt đỉnh vào 24/02/2019: 30.85 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 26.50 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 27.34 -3,84 %
04/2019 28.39 -6,31 %
03/2019 30.18 -0,70 %
02/2019 30.39 -