Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 60.76 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 16:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,32 %

Giá đạt đỉnh vào 07/11/2022: 77.48 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 11/12/2022: 60.12 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.64 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 60.76 -18,73 %
12/2022 72.14 -1,58 %
11/2022 73.28 +15,16 %
10/2022 62.17 -