Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 31.98 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang giảm 0.50 UScents / lb, tương đương 1.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/01/2020 | 01:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +6,69 %

Giá đạt đỉnh vào 02/01/2020: 35.23 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 10/2019: 29.84 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 31.98 +4,82 %
12/2019 30.44 -0,66 %
11/2019 30.64 +2,61 %
10/2019 29.84 -