Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 31.34 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.38 UScents / lb, tương đương 1.23% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 16:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,64 %

Giá đạt đỉnh vào 04/11/2019: 31.71 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/08/2019: 28.07 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 31.34 +4,79 %
10/2019 29.84 +3,35 %
09/2019 28.84 +1,80 %
08/2019 28.32 -