Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 26.25 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang giảm 0.76 UScents / lb, tương đương 2.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/04/2020 | 21:23

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -32,30 %

Giá đạt đỉnh vào 02/01/2020: 35.23 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 18/03/2020: 25.04 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 26.25 -9,83 %
03/2020 28.83 -4,47 %
02/2020 30.12 -15,31 %
01/2020 34.73 -