Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 49.67 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 07:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -26,29 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2023: 63.57 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/2023: 49.67 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 49.67 -12,44 %
10/2023 55.85 -12,32 %
09/2023 62.73 -