Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 150.50 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 2.45 UScents / lb, tương đương 1.65% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 05:22

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +18,72 %

Giá đạt đỉnh vào 06/05/2021: 153.48 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 14/02/2021: 120.65 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 150.50 +17,67 %
04/2021 123.90 -10,98 %
03/2021 137.50 +11,03 %
02/2021 122.33 -