Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 98.23 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 1.03 UScents / lb, tương đương 1.06% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/07/2020 | 23:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -20,46 %

Giá đạt đỉnh vào 07/04/2020: 120.05 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 16/06/2020: 93.65 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 98.23 +2,24 %
06/2020 96.03 -10,28 %
05/2020 105.90 -11,74 %
04/2020 118.33 -