Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 95.80 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 2.90 UScents / lb, tương đương 3.12% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/10/2019 | 13:41

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -14,51 %

Giá đạt đỉnh vào 03/07/2019: 114.63 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/08/2019: 92.75 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2019 95.80 -0,81 %
09/2019 96.58 -1,97 %
08/2019 98.48 -11,39 %
07/2019 109.70 -