Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay: 116.70 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Lần cập nhật gần nhất: 25/11/2020 | 05:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,71 %

Giá đạt đỉnh vào 19/11/2020: 123.33 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 04/11/2020: 103.08 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 116.70 +4,71 %
10/2020 111.20 -