Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 190.30 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 1.40 UScents / lb, tương đương 0.74% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 07:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,39 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2023: 190.30 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 05/10/2023: 145.35 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 190.30 +12,38 %
11/2023 166.75 +12,35 %
10/2023 146.15 -4,96 %
09/2023 153.40 -