Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 91.68 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang giảm 1.22 UScents / lb, tương đương 1.31% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -15,40 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2019: 105.80 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/04/2019: 87.18 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 91.68 -2,97 %
04/2019 94.40 -4,29 %
03/2019 98.45 -7,47 %
02/2019 105.80 -