Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 239.65 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 2.65 UScents / lb, tương đương 1.12% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:50

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +18,88 %

Giá đạt đỉnh vào 06/12/2021: 248.80 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 05/10/2021: 191.75 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 239.65 +3,13 %
12/2021 232.15 +12,52 %
11/2021 203.08 +4,27 %
10/2021 194.40 -