Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 110.43 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 5.48 UScents / lb, tương đương 5.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/02/2020 | 16:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,01 %

Giá đạt đỉnh vào 16/12/2019: 138.83 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/02/2020: 97.78 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2020 110.43 -17,44 %
01/2020 129.69 +7,83 %
12/2019 119.53 +15,02 %
11/2019 101.58 -