Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 239.60 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 1.42 UScents / lb, tương đương 0.60% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 19:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +21,18 %

Giá đạt đỉnh vào 14/07/2024: 249.11 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 01/04/2024: 188.80 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 253.27 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 239.60 +7,92 %
06/2024 220.63 +1,30 %
05/2024 217.76 +13,28 %
04/2024 188.85 -