Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 224.68 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 1.43 UScents / lb, tương đương 0.64% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:37

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,79 %

Giá đạt đỉnh vào 01/06/2022: 239.93 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 10/05/2022: 203.98 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 224.68 +1,15 %
05/2022 222.10 -1,96 %
04/2022 226.45 -2,98 %
03/2022 233.20 -