Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay: 6.23 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:59

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +28,40 %

Giá đạt đỉnh vào 08/06/2022: 9.58 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 03/2022: 4.46 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 6.23 -16,31 %
05/2022 7.25 +20,59 %
04/2022 5.75 +22,48 %
03/2022 4.46 -