Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 1.89 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang giảm 0.04 USD / mmbtu, tương đương 1.97% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -18,01 %

Giá đạt đỉnh vào 05/11/2019: 2.87 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 01/2020: 1.89 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 1.89 -22,40 %
12/2019 2.31 -14,02 %
11/2019 2.64 +15,45 %
10/2019 2.23 -