Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 2.67 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang tăng 0.04 USD / mmbtu, tương đương 1.40% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/01/2021 | 04:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +3,85 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 3.39 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 28/12/2020: 2.28 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 2.67 -9,13 %
12/2020 2.92 -16,22 %
11/2020 3.39 +24,19 %
10/2020 2.57 -