Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 2.95 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang tăng 0.02 USD / mmbtu, tương đương 0.61% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 04:44

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +13,36 %

Giá đạt đỉnh vào 17/02/2021: 3.13 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 18/03/2021: 2.49 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 2.95 +11,63 %
04/2021 2.61 -6,37 %
03/2021 2.77 +7,83 %
02/2021 2.56 -