Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 5.90 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang tăng 0.09 USD / mmbtu, tương đương 1.50% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 09:08

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -56,19 %

Giá đạt đỉnh vào 01/09/2022: 9.23 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 21/10/2022: 4.92 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 5.90 -6,18 %
11/2022 6.27 -9,76 %
10/2022 6.88 -34,01 %
09/2022 9.22 -