Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 2.60 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang tăng 0.09 USD / mmbtu, tương đương 3.76% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 05:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +17,99 %

Giá đạt đỉnh vào 22/05/2024: 2.78 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 25/04/2024: 1.48 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 25,452.14 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 2.60 +33,47 %
04/2024 1.73 -6,78 %
03/2024 1.84 -15,45 %
02/2024 2.13 -