Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 2.71 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang tăng 0.02 USD / mmbtu, tương đương 0.61% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 02:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -2,64 %

Giá đạt đỉnh vào 29/09/2023: 2.94 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 06/09/2023: 2.53 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 2.71 -8,10 %
10/2023 2.93 +5,05 %
09/2023 2.78 -