Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay: 2.66 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +7,02 %

Giá đạt đỉnh vào 17/09/2019: 2.69 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 05/08/2019: 2.08 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 2.66 +15,77 %
08/2019 2.24 -3,08 %
07/2019 2.31 -7,09 %
06/2019 2.48 -