Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay: 2.30 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 21:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -201,13 %

Giá đạt đỉnh vào 13/12/2022: 7.09 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 21/02/2023: 2.23 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 23,592.50 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 2.30 -15,96 %
02/2023 2.67 -53,02 %
01/2023 4.08 -69,71 %
12/2022 6.93 -