Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 2.31 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang giảm 0.00 USD / mmbtu, tương đương 0.17% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 17:44

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -15,77 %

Giá đạt đỉnh vào 01/04/2019: 2.72 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 23/06/2019: 2.17 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 2.31 -7,28 %
06/2019 2.48 -4,32 %
05/2019 2.58 -3,45 %
04/2019 2.67 -