Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay: 4.22 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: -35,64 %

Giá đạt đỉnh vào 05/10/2021: 6.14 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 26/12/2021: 3.63 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 4.22 -8,62 %
12/2021 4.59 -21,19 %
11/2021 5.56 -3,04 %
10/2021 5.73 -