Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 1.79 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang giảm 0.05 USD / mmbtu, tương đương 2.56% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/06/2020 | 11:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 3 tháng gần đây: +5,13 %

Giá đạt đỉnh vào 05/05/2020: 2.14 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 02/04/2020: 1.55 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2020 1.79 -5,86 %
05/2020 1.90 +12,76 %
04/2020 1.66 -2,72 %
03/2020 1.70 -