Giá Nickel Thế Giới hôm nay 11,250.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 35.00 USD / mt, tương đương 0.31% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 11:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -24,69 %

Giá đạt đỉnh vào 15/01/2020: 14,302.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 23/03/2020: 10,877.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 11,250.00 -8,62 %
03/2020 12,220.00 -4,42 %
02/2020 12,760.00 -9,93 %
01/2020 14,027.50 -