Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 16,151.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 20:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,58 %

Giá đạt đỉnh vào 20/05/2024: 21,409.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/2024: 16,151.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,326.50 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 16,151.00 -21,61 %
06/2024 19,642.00 +2,12 %
05/2024 19,226.00 +13,82 %
04/2024 16,568.02 -