Giá Nickel Thế Giới hôm nay 12,572.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang giảm 165.00 USD / mt, tương đương 1.30% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/02/2020 | 15:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -32,41 %

Giá đạt đỉnh vào 03/11/2019: 16,757.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 21/02/2020: 12,520.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2020 12,572.50 -11,57 %
01/2020 14,027.50 +2,57 %
12/2019 13,667.50 -21,80 %
11/2019 16,647.50 -