Giá Nickel Thế Giới hôm nay 14,372.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang giảm 270.00 USD / mt, tương đương 1.84% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:44

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,08 %

Giá đạt đỉnh vào 09/09/2019: 18,150.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/2019: 14,372.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 14,372.50 -22,49 %
10/2019 17,605.00 -1,68 %
09/2019 17,900.00 +18,84 %
08/2019 14,527.50 -