Giá Nickel Thế Giới hôm nay 19,912.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 545.00 USD / mt, tương đương 2.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 15:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,59 %

Giá đạt đỉnh vào 12/09/2021: 20,410.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 30/09/2021: 17,885.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 19,912.50 +1,62 %
09/2021 19,590.00 +0,14 %
08/2021 19,562.50 +6,95 %
07/2021 18,202.50 -