Giá Nickel Thế Giới hôm nay 17,985.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 272.50 USD / mt, tương đương 1.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 05:07

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,72 %

Giá đạt đỉnh vào 19/02/2021: 19,777.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 30/03/2021: 15,930.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 17,985.00 +10,40 %
04/2021 16,115.00 -15,19 %
03/2021 18,562.50 +4,78 %
02/2021 17,675.00 -