Giá Nickel Thế Giới hôm nay 21,971.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 713.00 USD / mt, tương đương 3.35% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,58 %

Giá đạt đỉnh vào 21/09/2022: 25,013.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 14/07/2022: 19,294.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 21,971.00 +2,28 %
09/2022 21,470.00 -11,10 %
08/2022 23,854.00 +8,43 %
07/2022 21,843.50 -