Giá Nickel Thế Giới hôm nay 13,435.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang giảm 105.00 USD / mt, tương đương 0.78% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/07/2020 | 22:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +14,61 %

Giá đạt đỉnh vào 13/07/2020: 13,710.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 05/04/2020: 11,215.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 13,435.00 +7,89 %
06/2020 12,375.00 +1,76 %
05/2020 12,157.50 +5,63 %
04/2020 11,472.50 -