Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 19,455.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 06:55

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,34 %

Giá đạt đỉnh vào 29/07/2021: 19,822.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 21/05/2021: 16,670.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 19,455.00 +6,44 %
07/2021 18,202.50 +0,08 %
06/2021 18,187.50 +3,02 %
05/2021 17,637.50 -