Giá Nickel Thế Giới hôm nay 11,965.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang giảm 122.50 USD / mt, tương đương 1.01% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,18 %

Giá đạt đỉnh vào 05/03/2019: 13,662.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 11,777.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 11,965.00 -8,61 %
04/2019 12,995.00 -0,48 %
03/2019 13,057.50 +4,54 %
02/2019 12,465.00 -