Giá Nickel Thế Giới hôm nay 17,713.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 272.00 USD / mt, tương đương 1.56% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 20:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,90 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2024: 17,713.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/02/2024: 15,660.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 17,713.50 +8,27 %
02/2024 16,248.00 -0,78 %
01/2024 16,375.00 -2,88 %
12/2023 16,846.00 -