Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 166.90 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 0.30 JPY / kg, tương đương 0.18% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/10/2019 | 13:53

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -15,58 %

Giá đạt đỉnh vào 01/07/2019: 194.50 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 10/10/2019: 160.80 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2019 166.90 +1,74 %
09/2019 164.00 -7,38 %
08/2019 176.10 -9,54 %
07/2019 192.90 -