Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 232.10 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 2.10 JPY / kg, tương đương 0.91% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 17:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +14,30 %

Giá đạt đỉnh vào 25/11/2021: 234.50 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 04/10/2021: 192.30 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 232.10 +3,92 %
12/2021 223.00 +3,23 %
11/2021 215.80 +7,83 %
10/2021 198.90 -