Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 146.40 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang giảm 0.10 JPY / kg, tương đương 0.07% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 11:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -36,61 %

Giá đạt đỉnh vào 14/01/2020: 206.90 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 01/04/2020: 140.20 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 146.40 -16,80 %
03/2020 171.00 -4,33 %
02/2020 178.40 -12,11 %
01/2020 200.00 -