Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 161.80 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 0.80 JPY / kg, tương đương 0.50% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 11:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,52 %

Giá đạt đỉnh vào 18/03/2024: 173.30 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 09/01/2024: 149.20 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 161.80 -0,62 %
03/2024 162.80 +6,08 %
02/2024 152.90 -2,09 %
01/2024 156.10 -