Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 1,003.50 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 15:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,72 %

Giá đạt đỉnh vào 23/04/2023: 1,124.28 USD / toz

Giá chạm đáy vào 07/03/2023: 934.26 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 1,003.50 -7,03 %
05/2023 1,074.00 +7,59 %
04/2023 992.44 +3,65 %
03/2023 956.18 -