Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 804.65 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang giảm 10.75 USD / toz, tương đương 1.32% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/05/2019 | 00:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,54 %

Giá đạt đỉnh vào 08/04/2019: 912.80 USD / toz

Giá chạm đáy vào 14/02/2019: 786.70 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 804.65 -6,06 %
04/2019 853.40 -2,54 %
03/2019 875.10 +5,71 %
02/2019 825.10 -