Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 913.75 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 1.45 USD / toz, tương đương 0.16% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 16:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,78 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2019: 988.20 USD / toz

Giá chạm đáy vào 15/08/2019: 840.70 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 913.75 +0,75 %
10/2019 906.90 -3,27 %
09/2019 936.60 +6,12 %
08/2019 879.25 -