Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 1,192.80 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +28,98 %

Giá đạt đỉnh vào 15/02/2021: 1,311.55 USD / toz

Giá chạm đáy vào 11/2020: 847.10 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 1,192.80 +9,43 %
01/2021 1,080.35 +10,34 %
12/2020 968.60 +12,54 %
11/2020 847.10 -