Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 970.95 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 1.15 USD / toz, tương đương 0.12% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:28

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,62 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 970.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 01/11/2020: 847.10 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 970.95 +10,62 %
10/2020 867.80 -