Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 942.30 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang giảm 0.15 USD / toz, tương đương 0.02% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 04:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +15,81 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2019: 988.20 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/06/2019: 792.80 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 942.30 +6,69 %
08/2019 879.25 +4,51 %
07/2019 839.60 +5,51 %
06/2019 793.30 -