Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 1,006.37 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 3.75 USD / toz, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 10:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +16,28 %

Giá đạt đỉnh vào 01/12/2022: 1,042.38 USD / toz

Giá chạm đáy vào 01/09/2022: 828.42 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 1,006.37 +8,08 %
11/2022 925.01 +6,84 %
10/2022 861.73 +2,23 %
09/2022 842.53 -