Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 976.75 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang giảm 2.25 USD / toz, tương đương 0.23% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/02/2020 | 16:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,37 %

Giá đạt đỉnh vào 19/01/2020: 1,027.05 USD / toz

Giá chạm đáy vào 12/11/2019: 870.05 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2020 976.75 -0,51 %
01/2020 981.70 +8,52 %
12/2019 898.10 -4,01 %
11/2019 934.10 -