Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 1,239.85 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 06:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,91 %

Giá đạt đỉnh vào 15/02/2021: 1,311.55 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/2021: 1,079.80 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 1,239.85 +3,81 %
04/2021 1,192.55 -0,02 %
03/2021 1,192.80 +9,47 %
02/2021 1,079.80 -