Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 731.60 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 12.65 USD / toz, tương đương 1.76% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 12:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -34,19 %

Giá đạt đỉnh vào 19/01/2020: 1,027.05 USD / toz

Giá chạm đáy vào 19/03/2020: 594.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 731.60 -18,42 %
03/2020 866.35 -11,17 %
02/2020 963.10 -1,93 %
01/2020 981.70 -