Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 905.30 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 0.35 USD / toz, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 08:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -6,82 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2023: 967.03 USD / toz

Giá chạm đáy vào 05/10/2023: 856.32 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 905.30 -3,17 %
11/2023 933.96 +3,16 %
10/2023 904.46 -6,92 %
09/2023 967.03 -