Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 1,071.20 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 07:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +13,28 %

Giá đạt đỉnh vào 19/05/2024: 1,097.80 USD / toz

Giá chạm đáy vào 13/02/2024: 878.30 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,452.14 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 1,071.20 +13,58 %
04/2024 925.75 +4,59 %
03/2024 883.30 -5,17 %
02/2024 928.95 -