Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 955.35 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang giảm 8.45 USD / toz, tương đương 0.88% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,61 %

Giá đạt đỉnh vào 23/07/2020: 966.15 USD / toz

Giá chạm đáy vào 24/06/2020: 798.75 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 955.35 +8,61 %
06/2020 873.10 -