Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 1,050.20 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 08:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -14,46 %

Giá đạt đỉnh vào 10/05/2021: 1,265.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 20/06/2021: 1,035.95 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 1,050.20 -2,13 %
07/2021 1,072.60 -10,84 %
06/2021 1,188.90 -1,11 %
05/2021 1,202.10 -