Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 934.35 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 23:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,36 %

Giá đạt đỉnh vào 06/06/2022: 1,028.94 USD / toz

Giá chạm đáy vào 14/07/2022: 843.80 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 934.35 +4,85 %
07/2022 889.00 -8,85 %
06/2022 967.68 +3,79 %
05/2022 931.00 -