Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 836.35 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang giảm 6.85 USD / toz, tương đương 0.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/07/2020 | 00:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +13,51 %

Giá đạt đỉnh vào 20/05/2020: 934.50 USD / toz

Giá chạm đáy vào 03/04/2020: 717.50 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 836.35 -4,39 %
06/2020 873.10 +7,27 %
05/2020 809.65 +10,65 %
04/2020 723.40 -