Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 942.91 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 4.41 USD / toz, tương đương 0.47% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 05:22

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,00 %

Giá đạt đỉnh vào 08/03/2022: 1,176.20 USD / toz

Giá chạm đáy vào 26/04/2022: 914.95 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 942.91 -5,05 %
04/2022 990.52 -4,84 %
03/2022 1,038.45 +1,94 %
02/2022 1,018.30 -