Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 1,057.10 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 4.80 USD / toz, tương đương 0.46% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 16:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,47 %

Giá đạt đỉnh vào 15/07/2021: 1,140.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 20/09/2021: 898.55 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 1,057.10 +4,20 %
09/2021 1,012.75 -3,23 %
08/2021 1,045.50 -2,59 %
07/2021 1,072.60 -