Giá Than Đá Thế Giới hôm nay: 132.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 23:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,13 %

Giá đạt đỉnh vào 02/05/2024: 147.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/04/2024: 127.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,457.88 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 132.50 -7,36 %
05/2024 142.25 +9,24 %
04/2024 129.10 -1,47 %
03/2024 131.00 -