Giá Than Đá Thế Giới hôm nay 404.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Giá hiện tại đang tăng 5.00 USD / mt, tương đương 1.25% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 10:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,96 %

Giá đạt đỉnh vào 06/09/2022: 457.80 USD / mt

Giá chạm đáy vào 08/08/2022: 361.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,192.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 404.00 -2,61 %
09/2022 414.55 +1,60 %
08/2022 407.90 +4,88 %
07/2022 388.00 -