Giá Than Đá Thế Giới hôm nay 137.10 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Giá hiện tại đang tăng 1.10 USD / mt, tương đương 0.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 22:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,53 %

Giá đạt đỉnh vào 11/12/2023: 151.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 22/02/2024: 115.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 137.10 +15,03 %
02/2024 116.50 -25,67 %
01/2024 146.40 +7,79 %
12/2023 135.00 -