Giá Than Đá Thế Giới hôm nay 131.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Giá hiện tại đang tăng 0.85 USD / mt, tương đương 0.65% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 14:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -50,00 %

Giá đạt đỉnh vào 06/04/2023: 198.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/06/2023: 130.15 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 131.00 -44,81 %
05/2023 189.70 +6,83 %
04/2023 176.75 -11,17 %
03/2023 196.50 -