Giá Thịt Heo Thế Giới hôm nay 82.38 USD / lbs

Tên giao dịch quốc tế: LEAN HOGS

Giá hiện tại đang tăng 0.10 USD / lbs, tương đương 0.12% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 10:37

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Contract for difference (CFD)

Thông tin thêm: The Lean Hogs market prices are based on over-the-counter (OTC) and contract for difference (CFD) financial instruments.

Biến động Giá Thịt Heo Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,67 %

Giá đạt đỉnh vào 18/09/2022: 96.90 USD / lbs

Giá chạm đáy vào 29/11/2022: 80.60 USD / lbs

USD / lbs USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2.20462262 lbs

Giá Thịt Heo Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lbs Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 82.38 -4,06 %
11/2022 85.72 -4,33 %
10/2022 89.44 -1,93 %
09/2022 91.17 -