Giá Thịt Heo Thế Giới hôm nay 78.28 USD / lbs

Tên giao dịch quốc tế: LEAN HOGS

Giá hiện tại đang tăng 0.95 USD / lbs, tương đương 1.23% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 17:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Contract for difference (CFD)

Thông tin thêm: The Lean Hogs market prices are based on over-the-counter (OTC) and contract for difference (CFD) financial instruments.

Biến động Giá Thịt Heo Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -37,69 %

Giá đạt đỉnh vào 14/07/2021: 112.35 USD / lbs

Giá chạm đáy vào 25/08/2021: 1.18 USD / lbs

USD / lbs USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,192.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2.20462262 lbs

Giá Thịt Heo Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lbs Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 78.28 -13,29 %
09/2021 88.68 -19,76 %
08/2021 106.20 -1,48 %
07/2021 107.78 -