Giá Thịt Heo Thế Giới hôm nay: 68.05 USD / lbs

Tên giao dịch quốc tế: LEAN HOGS

Lần cập nhật gần nhất: 05/12/2023 | 11:30

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Contract for difference (CFD)

Thông tin thêm: The Lean Hogs market prices are based on over-the-counter (OTC) and contract for difference (CFD) financial instruments.

Biến động Giá Thịt Heo Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -21,09 %

Giá đạt đỉnh vào 20/09/2023: 85.45 USD / lbs

Giá chạm đáy vào 22/10/2023: 66.00 USD / lbs

USD / lbs USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2.20462262 lbs

Giá Thịt Heo Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lbs Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 68.05 -5,28 %
11/2023 71.64 -11,94 %
10/2023 80.20 -2,75 %
09/2023 82.40 -