Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,422.85 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang giảm 4.05 USD / toz, tương đương 0.28% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 18:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,85 %

Giá đạt đỉnh vào 25/06/2019: 1,435.25 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/05/2019: 1,271.85 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 1,422.85 +8,41 %
06/2019 1,303.20 +1,39 %
05/2019 1,285.05 -0,93 %
04/2019 1,296.95 -