Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 1,732.45 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,44 %

Giá đạt đỉnh vào 06/11/2020: 1,953.30 USD / toz

Giá chạm đáy vào 26/02/2021: 1,725.85 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 1,732.45 -9,52 %
01/2021 1,897.40 +5,90 %
12/2020 1,785.45 -5,22 %
11/2020 1,878.70 -