Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 2,387.10 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 21:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,92 %

Giá đạt đỉnh vào 16/07/2024: 2,467.80 USD / toz

Giá chạm đáy vào 04/2024: 2,245.67 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,326.50 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 2,387.10 +2,52 %
06/2024 2,327.00 +1,51 %
05/2024 2,291.81 +2,01 %
04/2024 2,245.67 -