Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 1,509.20 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +13,65 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2019: 1,555.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 06/2019: 1,303.20 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 1,509.20 +5,51 %
08/2019 1,426.00 +0,95 %
07/2019 1,412.50 +7,74 %
06/2019 1,303.20 -