Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,274.65 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 1.45 USD / toz, tương đương 0.11% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/05/2019 | 00:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,99 %

Giá đạt đỉnh vào 20/02/2019: 1,347.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/05/2019: 1,271.85 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 1,274.65 -1,75 %
04/2019 1,296.95 -1,50 %
03/2019 1,316.35 -0,69 %
02/2019 1,325.45 -