Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,836.85 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 0.75 USD / toz, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 06:19

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,69 %

Giá đạt đỉnh vào 01/02/2021: 1,866.45 USD / toz

Giá chạm đáy vào 30/03/2021: 1,684.90 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 1,836.85 +6,68 %
04/2021 1,714.10 -1,07 %
03/2021 1,732.45 -6,76 %
02/2021 1,849.60 -