Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,899.95 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 9.95 USD / toz, tương đương 0.53% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +7,80 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2020: 1,899.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 05/06/2020: 1,683.50 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 1,899.95 +7,80 %
06/2020 1,751.70 -