Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,571.10 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 5.70 USD / toz, tương đương 0.36% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/01/2020 | 01:22

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,48 %

Giá đạt đỉnh vào 24/01/2020: 1,572.15 USD / toz

Giá chạm đáy vào 12/11/2019: 1,454.25 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 1,571.10 +6,42 %
12/2019 1,470.30 -3,02 %
11/2019 1,514.75 +0,92 %
10/2019 1,500.75 -