Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 1,817.35 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 17:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,21 %

Giá đạt đỉnh vào 14/11/2021: 1,867.85 USD / toz

Giá chạm đáy vào 11/10/2021: 1,756.95 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 1,817.35 +2,35 %
12/2021 1,774.60 -0,58 %
11/2021 1,784.85 +1,45 %
10/2021 1,758.95 -