Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,981.05 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 7.55 USD / toz, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 23:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,89 %

Giá đạt đỉnh vào 19/03/2023: 1,993.70 USD / toz

Giá chạm đáy vào 12/2022: 1,765.40 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,592.50 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 1,981.05 +2,59 %
02/2023 1,929.70 +5,16 %
01/2023 1,830.10 +3,54 %
12/2022 1,765.40 -