Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,645.95 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 25.45 USD / toz, tương đương 1.57% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/02/2020 | 15:50

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +7,97 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2020: 1,645.95 USD / toz

Giá chạm đáy vào 12/11/2019: 1,454.25 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2020 1,645.95 +7,36 %
01/2020 1,524.75 +3,57 %
12/2019 1,470.30 -3,02 %
11/2019 1,514.75 -