Giá cacao thế giới

Tên giao dịch quốc tế: COCOA
3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Cocoa Organization Secretariat; World Bank.

Thông tin thêm: Cocoa (ICCO), International Cocoa Organization daily price, average of the first three positions on the terminal markets of New York and London, nearest three future trading months.

Biến động Giá Cacao Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0 %

Giá đạt đỉnh vào 15/09/2023: 3,753.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 09/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Cacao Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 0.00 +0 %
08/2023 3,552.50 +5,55 %
07/2023 3,355.50 +10,42 %
06/2023 3,006.00 -