Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 1,480.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 1.00 USD / mt, tương đương 0.07% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 11:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -22,21 %

Giá đạt đỉnh vào 06/01/2020: 1,833.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 05/04/2020: 1,479.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 1,480.50 -14,78 %
03/2020 1,699.25 -1,56 %
02/2020 1,725.75 -4,84 %
01/2020 1,809.25 -