Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,969.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 17.00 USD / mt, tương đương 0.58% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,85 %

Giá đạt đỉnh vào 18/10/2021: 3,181.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/11/2021: 2,554.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 2,969.00 +11,73 %
12/2021 2,620.75 -4,37 %
11/2021 2,735.25 -4,37 %
10/2021 2,854.75 -