Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,351.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 131.50 USD / mt, tương đương 5.92% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:08

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -5,32 %

Giá đạt đỉnh vào 11/08/2022: 2,519.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 27/09/2022: 2,115.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 2,351.00 -0,51 %
09/2022 2,363.00 -5,67 %
08/2022 2,497.00 +0,84 %
07/2022 2,476.00 -