Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 3,172.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 36.00 USD / mt, tương đương 1.15% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 15:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +20,48 %

Giá đạt đỉnh vào 10/2021: 3,172.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 25/07/2021: 1,871.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 3,172.50 +14,67 %
09/2021 2,707.00 +4,04 %
08/2021 2,597.75 +2,89 %
07/2021 2,522.75 -