Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 1,779.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang giảm 14.50 USD / mt, tương đương 0.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:30

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,39 %

Giá đạt đỉnh vào 19/03/2019: 1,942.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 05/2019: 1,779.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 1,779.50 -7,45 %
04/2019 1,912.00 +0,17 %
03/2019 1,908.75 -0,12 %
02/2019 1,911.00 -