Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,648.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 9.00 USD / mt, tương đương 0.34% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 15:17

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +18,60 %

Giá đạt đỉnh vào 25/01/2023: 2,661.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/10/2022: 2,155.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,463.75 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 2,648.00 +6,85 %
12/2022 2,466.50 +9,71 %
11/2022 2,227.00 +3,21 %
10/2022 2,155.50 -