Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 1,734.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang giảm 1.75 USD / mt, tương đương 0.10% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,81 %

Giá đạt đỉnh vào 10/09/2019: 1,821.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 22/10/2019: 1,718.75 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 1,734.25 -0,91 %
10/2019 1,750.00 -0,34 %
09/2019 1,756.00 -2,52 %
08/2019 1,800.25 -