Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay 3,902.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Giá hiện tại đang tăng 121.00 MYR / mt, tương đương 3.20% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 15:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,46 %

Giá đạt đỉnh vào 07/11/2022: 4,433.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 10/2022: 3,416.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 3,902.00 -8,51 %
12/2022 4,234.00 +4,25 %
11/2022 4,054.00 +15,74 %
10/2022 3,416.00 -