Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay: 4,120.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 07:14

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,22 %

Giá đạt đỉnh vào 16/05/2021: 4,506.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 22/06/2021: 3,390.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 4,120.00 +12,69 %
07/2021 3,597.00 -9,65 %
06/2021 3,944.00 -0,05 %
05/2021 3,946.00 -