Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay 6,369.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Giá hiện tại đang tăng 27.00 MYR / mt, tương đương 0.43% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,26 %

Giá đạt đỉnh vào 04/05/2022: 7,104.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 16/02/2022: 5,434.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 6,369.00 +10,46 %
04/2022 5,703.00 -10,49 %
03/2022 6,301.00 +11,32 %
02/2022 5,588.00 -