Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay 3,946.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Giá hiện tại đang tăng 85.00 MYR / mt, tương đương 2.20% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/05/2024 | 13:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,47 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2024: 4,423.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 02/2024: 3,809.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 3,946.00 -12,09 %
04/2024 4,423.00 +3,12 %
03/2024 4,285.00 +11,11 %
02/2024 3,809.00 -