Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay: 3,760.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 07:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -6,65 %

Giá đạt đỉnh vào 03/09/2023: 4,040.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 11/10/2023: 3,551.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 3,760.00 +2,15 %
11/2023 3,679.00 -2,39 %
10/2023 3,767.00 -6,45 %
09/2023 4,010.00 -