Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay 3,766.00 MYR / mt

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Giá hiện tại đang tăng 152.00 MYR / mt, tương đương 4.21% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 09:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -25,01 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2022: 4,708.00 MYR / mt

Giá chạm đáy vào 28/09/2022: 3,226.00 MYR / mt

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo MYR / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 3,766.00 -10,04 %
09/2022 4,144.00 -3,50 %
08/2022 4,289.00 -9,77 %
07/2022 4,708.00 -