Giá Chì Thế Giới hôm nay: 1,913.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -23,79 %

Giá đạt đỉnh vào 10/03/2022: 2,497.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/2022: 1,913.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 1,913.25 -18,07 %
05/2022 2,259.00 -7,33 %
04/2022 2,424.50 +2,31 %
03/2022 2,368.50 -