Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,355.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 15:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,27 %

Giá đạt đỉnh vào 20/10/2021: 2,434.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2021: 2,113.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 2,355.50 +3,31 %
12/2021 2,277.50 -4,69 %
11/2021 2,384.25 +11,36 %
10/2021 2,113.50 -