Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,156.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 10:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,64 %

Giá đạt đỉnh vào 21/04/2024: 2,217.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 28/03/2024: 1,962.99 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 2,156.00 +3,14 %
03/2024 2,088.34 -4,54 %
02/2024 2,183.09 +6,81 %
01/2024 2,034.50 -