Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,068.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 00:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,48 %

Giá đạt đỉnh vào 22/02/2021: 2,178.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/11/2020: 1,802.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 2,068.50 +3,66 %
01/2021 1,992.75 -3,51 %
12/2020 2,062.75 +12,24 %
11/2020 1,810.25 -