Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,100.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 19:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,65 %

Giá đạt đỉnh vào 28/05/2024: 2,336.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/04/2024: 1,986.49 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,326.50 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 2,100.50 -8,50 %
06/2024 2,279.00 +2,50 %
05/2024 2,222.00 +8,91 %
04/2024 2,023.92 -