Giá Chì Thế Giới hôm nay: 1,863.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,98 %

Giá đạt đỉnh vào 12/08/2022: 2,208.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 28/09/2022: 1,737.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 1,863.25 -6,45 %
09/2022 1,983.50 -2,71 %
08/2022 2,037.25 +4,90 %
07/2022 1,937.50 -