Giá Chì Thế Giới hôm nay 1,805.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang giảm 3.25 USD / mt, tương đương 0.18% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -17,10 %

Giá đạt đỉnh vào 28/02/2019: 2,158.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 1,787.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 1,805.50 -11,64 %
04/2019 2,015.75 -6,49 %
03/2019 2,146.50 +1,50 %
02/2019 2,114.25 -