Giá Chì Thế Giới hôm nay 2,057.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang giảm 38.75 USD / mt, tương đương 1.85% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 04:50

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,31 %

Giá đạt đỉnh vào 15/09/2019: 2,109.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/2019: 1,804.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 2,057.25 +2,18 %
08/2019 2,012.50 +3,94 %
07/2019 1,933.25 +6,69 %
06/2019 1,804.00 -