Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,054.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 06:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -6,91 %

Giá đạt đỉnh vào 12/09/2023: 2,305.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 12/2023: 2,054.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 2,054.00 -4,31 %
11/2023 2,142.50 -3,62 %
10/2023 2,220.00 +1,08 %
09/2023 2,196.00 -