Giá Chì Thế Giới hôm nay 2,333.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang tăng 36.00 USD / mt, tương đương 1.57% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 14:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,62 %

Giá đạt đỉnh vào 02/08/2021: 2,392.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 30/09/2021: 2,106.75 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 2,333.50 +3,24 %
09/2021 2,258.00 -5,36 %
08/2021 2,379.00 +4,49 %
07/2021 2,272.25 -