Giá Chì Thế Giới hôm nay 1,673.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang tăng 11.00 USD / mt, tương đương 0.66% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 10:28

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -15,05 %

Giá đạt đỉnh vào 15/01/2020: 2,002.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 24/03/2020: 1,590.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 1,673.00 -10,45 %
03/2020 1,847.75 -1,75 %
02/2020 1,880.00 -2,38 %
01/2020 1,924.75 -