Giá Chì Thế Giới hôm nay 1,934.75 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang giảm 30.50 USD / mt, tương đương 1.55% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:01

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,60 %

Giá đạt đỉnh vào 29/10/2019: 2,259.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 16/12/2019: 1,884.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 1,934.75 -0,49 %
12/2019 1,944.25 -10,93 %
11/2019 2,156.75 -0,12 %
10/2019 2,159.25 -