Giá Chì Thế Giới hôm nay 2,038.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang tăng 43.00 USD / mt, tương đương 2.15% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 12:41

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,86 %

Giá đạt đỉnh vào 17/04/2023: 2,198.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/06/2023: 1,995.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 2,038.50 -6,62 %
05/2023 2,173.50 +0,55 %
04/2023 2,161.50 +2,05 %
03/2023 2,117.25 -