Giá Chì Thế Giới hôm nay: 2,182.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 14:43

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +13,99 %

Giá đạt đỉnh vào 03/01/2023: 2,336.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 04/10/2022: 1,863.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,463.75 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 2,182.25 +2,72 %
12/2022 2,123.00 +5,63 %
11/2022 2,003.50 +6,31 %
10/2022 1,877.00 -