Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.99 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.10 UScents / lb, tương đương 0.53% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 21:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -14,27 %

Giá đạt đỉnh vào 01/04/2024: 22.64 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 19/05/2024: 18.09 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 18.99 -2,37 %
05/2024 19.44 -15,74 %
04/2024 22.50 +3,56 %
03/2024 21.70 -