Giá Đường Thế Giới hôm nay 26.85 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.06 UScents / lb, tương đương 0.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 14:07

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +6,82 %

Giá đạt đỉnh vào 19/09/2023: 27.45 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 29/06/2023: 21.83 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.90 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 26.85 +10,06 %
08/2023 24.15 +5,59 %
07/2023 22.80 -9,74 %
06/2023 25.02 -