Giá Đường Thế Giới hôm nay 19.80 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.21 UScents / lb, tương đương 1.07% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 15:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,65 %

Giá đạt đỉnh vào 11/10/2021: 20.32 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 14/07/2021: 16.88 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 19.80 -0,20 %
09/2021 19.84 +9,63 %
08/2021 17.93 +0,22 %
07/2021 17.89 -