Giá Đường Thế Giới hôm nay 11.63 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang giảm 0.18 UScents / lb, tương đương 1.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,97 %

Giá đạt đỉnh vào 20/02/2019: 13.46 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/05/2019: 11.52 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 11.63 -7,48 %
04/2019 12.50 -2,16 %
03/2019 12.77 -0,16 %
02/2019 12.79 -