Giá Đường Thế Giới hôm nay 10.97 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang giảm 0.12 UScents / lb, tương đương 1.08% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:17

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,21 %

Giá đạt đỉnh vào 27/06/2019: 12.79 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/09/2019: 10.73 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 10.97 -11,30 %
08/2019 12.21 -3,19 %
07/2019 12.60 +4,05 %
06/2019 12.09 -