Giá Đường Thế Giới hôm nay: 20.59 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 21:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,20 %

Giá đạt đỉnh vào 10/02/2023: 21.80 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 07/12/2022: 19.30 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 235.93 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 20.59 -5,39 %
02/2023 21.70 +7,60 %
01/2023 20.05 +2,64 %
12/2022 19.52 -