Giá Đường Thế Giới hôm nay 17.95 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.04 UScents / lb, tương đương 0.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 06:46

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,01 %

Giá đạt đỉnh vào 28/07/2021: 18.68 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 20/06/2021: 16.34 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 17.95 +0,33 %
07/2021 17.89 +2,91 %
06/2021 17.37 +1,84 %
05/2021 17.05 -