Giá Đường Thế Giới hôm nay 12.71 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.03 UScents / lb, tương đương 0.24% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,93 %

Giá đạt đỉnh vào 14/11/2019: 12.88 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/09/2019: 10.73 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 12.71 +2,36 %
10/2019 12.41 +10,07 %
09/2019 11.16 -9,41 %
08/2019 12.21 -