Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.63 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.03 UScents / lb, tương đương 0.16% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 21:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,84 %

Giá đạt đỉnh vào 17/05/2022: 20.04 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 27/07/2022: 17.39 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 18.63 +3,01 %
07/2022 18.07 -7,36 %
06/2022 19.40 +1,24 %
05/2022 19.16 -