Giá Đường Thế Giới hôm nay 14.37 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang giảm 0.20 UScents / lb, tương đương 1.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:28

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +13,64 %

Giá đạt đỉnh vào 22/01/2020: 14.70 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 23/10/2019: 12.18 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 14.37 +9,88 %
12/2019 12.95 +4,02 %
11/2019 12.43 +0,16 %
10/2019 12.41 -