Giá Đường Thế Giới hôm nay 11.73 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang giảm 0.09 UScents / lb, tương đương 0.76% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/07/2020 | 22:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,83 %

Giá đạt đỉnh vào 05/07/2020: 12.23 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 28/04/2020: 9.46 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 11.73 +6,99 %
06/2020 10.91 +4,40 %
05/2020 10.43 -0,29 %
04/2020 10.46 -