Giá Đường Thế Giới hôm nay: 16.52 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 00:38

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,77 %

Giá đạt đỉnh vào 20/02/2021: 17.82 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 15/12/2020: 14.21 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 16.52 +6,42 %
01/2021 15.46 +6,08 %
12/2020 14.52 +0,76 %
11/2020 14.41 -