Giá Đường Thế Giới hôm nay 20.62 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.02 UScents / lb, tương đương 0.10% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 19:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -25,36 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2023: 25.85 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 21/12/2023: 20.40 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 246.54 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 20.62 -16,88 %
02/2024 24.10 +15,02 %
01/2024 20.48 -26,22 %
12/2023 25.85 -