Giá Đường Thế Giới hôm nay 14.84 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.07 UScents / lb, tương đương 0.47% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:59

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,58 %

Giá đạt đỉnh vào 17/11/2020: 15.55 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/10/2020: 13.84 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 14.84 +4,58 %
10/2020 14.16 -