Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 894.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 8.00 UScents / bu, tương đương 0.90% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/07/2020 | 00:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,08 %

Giá đạt đỉnh vào 06/07/2020: 900.38 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 21/04/2020: 825.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 894.00 +5,98 %
06/2020 840.50 -1,44 %
05/2020 852.62 -3,72 %
04/2020 884.38 -