Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 829.12 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 7.12 UScents / bu, tương đương 0.87% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/05/2019 | 00:22

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,07 %

Giá đạt đỉnh vào 25/02/2019: 928.88 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 799.12 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 829.12 -6,60 %
04/2019 883.88 -3,08 %
03/2019 911.12 -1,07 %
02/2019 920.88 -