Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 894.75 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,85 %

Giá đạt đỉnh vào 14/07/2019: 931.75 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 25/08/2019: 855.12 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 894.75 +1,41 %
08/2019 882.12 -2,55 %
07/2019 904.62 +1,93 %
06/2019 887.12 -