Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,160.30 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 4.30 UScents / bu, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 23:06

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,76 %

Giá đạt đỉnh vào 26/05/2024: 1,249.30 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 03/2024: 1,128.25 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 1,160.30 +1,25 %
05/2024 1,145.83 -4,20 %
04/2024 1,194.00 +5,51 %
03/2024 1,128.25 -