Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,407.88 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 0.88 UScents / bu, tương đương 0.06% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:59

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +24,93 %

Giá đạt đỉnh vào 18/01/2021: 1,423.12 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 02/11/2020: 1,049.25 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 1,407.88 +6,82 %
01/2021 1,311.88 +10,35 %
12/2020 1,176.12 +10,14 %
11/2020 1,056.88 -