Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 914.62 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 2.62 UScents / bu, tương đương 0.29% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 16:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,55 %

Giá đạt đỉnh vào 14/10/2019: 941.12 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 25/08/2019: 855.12 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 914.62 -1,31 %
10/2019 926.62 +6,30 %
09/2019 868.25 -1,60 %
08/2019 882.12 -