Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,527.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 6.00 UScents / bu, tương đương 0.39% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 19:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,06 %

Giá đạt đỉnh vào 09/06/2022: 1,776.25 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 1,520.75 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 1,527.00 -10,35 %
05/2022 1,685.00 +3,88 %
04/2022 1,619.62 -1,88 %
03/2022 1,650.12 -