Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 872.12 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang giảm 12.88 UScents / bu, tương đương 1.46% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/04/2020 | 21:21

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,70 %

Giá đạt đỉnh vào 08/01/2020: 946.62 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 17/03/2020: 826.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 872.12 -2,41 %
03/2020 893.12 +2,13 %
02/2020 874.12 -7,45 %
01/2020 939.25 -