Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,370.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 17:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,31 %

Giá đạt đỉnh vào 09/01/2022: 1,408.00 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 09/11/2021: 1,183.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 1,370.00 +10,99 %
12/2021 1,219.38 -2,51 %
11/2021 1,250.00 -0,49 %
10/2021 1,256.12 -