Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,339.62 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 08:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -13,63 %

Giá đạt đỉnh vào 12/05/2021: 1,649.38 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 27/06/2021: 1,269.60 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 1,339.62 -4,12 %
07/2021 1,394.75 -9,59 %
06/2021 1,528.50 +0,41 %
05/2021 1,522.25 -