Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,512.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 16:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,32 %

Giá đạt đỉnh vào 18/01/2023: 1,533.38 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 06/10/2022: 1,354.62 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.64 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 1,512.00 +2,75 %
12/2022 1,470.38 +4,10 %
11/2022 1,410.12 +1,69 %
10/2022 1,386.25 -