Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 905.38 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 0.38 UScents / bu, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:17

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +7,17 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2020: 905.38 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 06/2020: 840.50 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 905.38 +7,17 %
06/2020 840.50 -