Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 902.12 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang giảm 6.88 UScents / bu, tương đương 0.76% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/01/2020 | 01:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,72 %

Giá đạt đỉnh vào 08/01/2020: 946.62 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 03/12/2019: 870.88 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 902.12 +2,83 %
12/2019 876.62 -6,13 %
11/2019 930.38 +0,40 %
10/2019 926.62 -