Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,299.75 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 6.00 UScents / bu, tương đương 0.46% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 15:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0,29 %

Giá đạt đỉnh vào 03/07/2023: 1,578.50 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 06/2023: 1,296.00 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.90 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 1,299.75 -10,12 %
08/2023 1,431.25 -8,45 %
07/2023 1,552.25 +16,51 %
06/2023 1,296.00 -