Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,142.50 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 21:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -14,90 %

Giá đạt đỉnh vào 12/12/2023: 1,325.25 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 27/02/2024: 1,129.75 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 246.54 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 1,142.50 -6,70 %
02/2024 1,219.00 -6,26 %
01/2024 1,295.25 -1,35 %
12/2023 1,312.75 -