Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay: 1,380.50 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 09:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,42 %

Giá đạt đỉnh vào 11/07/2022: 1,533.00 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 24/07/2022: 1,315.75 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 1,380.50 -3,04 %
09/2022 1,422.50 -3,59 %
08/2022 1,473.50 -2,51 %
07/2022 1,510.50 -