Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,218.75 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 12.75 UScents / bu, tương đương 1.06% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 17:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -14,44 %

Giá đạt đỉnh vào 01/07/2021: 1,404.38 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 13/10/2021: 1,189.62 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 1,218.75 -5,43 %
09/2021 1,284.88 -4,94 %
08/2021 1,348.38 -3,44 %
07/2021 1,394.75 -