Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 221.40 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 05:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +92,31 %

Giá đạt đỉnh vào 17/04/2024: 312.25 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 03/04/2024: 16.15 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 221.40 +92,66 %
04/2024 16.24 -2,40 %
03/2024 16.63 -2,41 %
02/2024 17.03 -