Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 17.27 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 14:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,93 %

Giá đạt đỉnh vào 10/04/2023: 19.58 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 06/2023: 17.27 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 17.27 -9,67 %
05/2023 18.94 -1,21 %
04/2023 19.17 -0,83 %
03/2023 19.33 -