Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 21.08 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,51 %

Giá đạt đỉnh vào 10/03/2022: 22.19 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 08/06/2022: 20.22 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 21.08 -2,85 %
05/2022 21.68 -1,25 %
04/2022 21.95 +0,59 %
03/2022 21.82 -