Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 19.55 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,95 %

Giá đạt đỉnh vào 04/07/2022: 21.32 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 10/2022: 19.55 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 19.55 -0,56 %
09/2022 19.66 -3,87 %
08/2022 20.42 -4,31 %
07/2022 21.30 -