Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 16,772.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang giảm 262.50 USD / mt, tương đương 1.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 04:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,78 %

Giá đạt đỉnh vào 13/06/2019: 19,352.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 27/08/2019: 15,752.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 16,772.50 -3,44 %
08/2019 17,350.00 -8,50 %
07/2019 18,825.00 +0,41 %
06/2019 18,747.50 -