Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 29,932.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 157.50 USD / mt, tương đương 0.53% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 05:44

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +24,47 %

Giá đạt đỉnh vào 06/05/2021: 30,025.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/2021: 22,607.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 29,932.50 +15,64 %
04/2021 25,252.50 +0,32 %
03/2021 25,172.50 +10,19 %
02/2021 22,607.50 -