Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 34,840.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 45.00 USD / mt, tương đương 0.13% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 07:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +18,62 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2021: 34,840.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 05/2021: 28,352.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 34,840.00 +10,19 %
07/2021 31,290.00 +1,09 %
06/2021 30,950.00 +8,39 %
05/2021 28,352.50 -