Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 16,850.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang giảm 215.00 USD / mt, tương đương 1.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 26/01/2020 | 00:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,48 %

Giá đạt đỉnh vào 17/01/2020: 17,825.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 19/11/2019: 15,972.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 16,850.00 +2,23 %
12/2019 16,475.00 -0,14 %
11/2019 16,497.50 +0,39 %
10/2019 16,432.50 -