Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 20,059.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -32,86 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2022: 26,650.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2022: 20,059.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 20,059.00 -17,91 %
09/2022 23,652.00 -5,90 %
08/2022 25,047.00 -6,40 %
07/2022 26,650.00 -