Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 19,337.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang giảm 90.00 USD / mt, tương đương 0.46% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,78 %

Giá đạt đỉnh vào 25/02/2019: 21,700.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/05/2019: 19,220.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 19,337.50 -10,78 %
04/2019 21,422.50 -0,91 %
03/2019 21,617.50 +3,59 %
02/2019 20,842.50 -