Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 40,351.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +17,26 %

Giá đạt đỉnh vào 14/01/2022: 41,402.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2021: 33,387.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 40,351.00 +3,14 %
12/2021 39,082.50 +5,23 %
11/2021 37,040.00 +9,86 %
10/2021 33,387.50 -