Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 15,895.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang giảm 50.00 USD / mt, tương đương 0.31% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,15 %

Giá đạt đỉnh vào 11/09/2019: 17,657.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 27/08/2019: 15,752.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 15,895.00 -3,38 %
10/2019 16,432.50 +0,91 %
09/2019 16,282.50 -6,56 %
08/2019 17,350.00 -