Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 17,605.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang giảm 225.00 USD / mt, tương đương 1.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,28 %

Giá đạt đỉnh vào 23/07/2020: 17,830.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/2020: 15,442.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 17,605.00 +12,28 %
06/2020 15,442.50 -