Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 24,064.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 316.00 USD / mt, tương đương 1.33% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 07:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -5,86 %

Giá đạt đỉnh vào 06/09/2023: 26,372.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 24,064.00 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 25,475.00 -