Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 33,229.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 06:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +21,74 %

Giá đạt đỉnh vào 22/04/2024: 35,582.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/02/2024: 24,836.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,452.14 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 33,229.00 +17,39 %
04/2024 27,451.00 +3,24 %
03/2024 26,561.00 +2,09 %
02/2024 26,005.00 -