Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 18,935.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 145.00 USD / mt, tương đương 0.77% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,11 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 18,935.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 30/10/2020: 17,722.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 18,935.00 +4,11 %
10/2020 18,157.50 -