Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 14,177.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 20.00 USD / mt, tương đương 0.14% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 11:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -20,86 %

Giá đạt đỉnh vào 17/01/2020: 17,825.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 23/03/2020: 13,175.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 14,177.50 -14,49 %
03/2020 16,232.50 -1,37 %
02/2020 16,455.00 -4,13 %
01/2020 17,135.00 -