Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 30,838.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 15:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +33,45 %

Giá đạt đỉnh vào 28/01/2023: 30,850.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/11/2022: 17,970.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,463.75 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 30,838.00 +26,10 %
12/2022 22,788.00 +20,57 %
11/2022 18,101.00 -13,38 %
10/2022 20,523.00 -