Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 37,287.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 232.50 USD / mt, tương đương 0.63% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/10/2021 | 16:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +16,08 %

Giá đạt đỉnh vào 10/2021: 37,287.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/2021: 31,290.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2021 37,287.50 +9,25 %
09/2021 33,840.00 -2,73 %
08/2021 34,765.00 +10,00 %
07/2021 31,290.00 -