Giá Đồng Thế Giới hôm nay 264.30 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.05 UScents / lb, tương đương 1.75% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/10/2019 | 13:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,84 %

Giá đạt đỉnh vào 19/07/2019: 275.10 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 03/09/2019: 252.70 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2019 264.30 +3,29 %
09/2019 255.60 -4,46 %
08/2019 267.00 -1,80 %
07/2019 271.80 -