Giá Đồng Thế Giới hôm nay 395.38 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.06 UScents / lb, tương đương 1.57% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 22:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,69 %

Giá đạt đỉnh vào 22/01/2023: 427.90 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/2022: 372.87 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 235.93 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 395.38 -6,59 %
02/2023 421.42 +9,36 %
01/2023 381.97 +2,38 %
12/2022 372.87 -