Giá Đồng Thế Giới hôm nay 422.12 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.01 UScents / lb, tương đương 0.34% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 07:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,40 %

Giá đạt đỉnh vào 04/03/2022: 493.05 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 12/05/2022: 410.48 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 422.12 -12,54 %
04/2022 475.05 +5,76 %
03/2022 447.70 +3,45 %
02/2022 432.25 -