Giá Đồng Thế Giới hôm nay 221.20 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.03 UScents / lb, tương đương 1.33% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 12:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -26,63 %

Giá đạt đỉnh vào 14/01/2020: 286.40 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 23/03/2020: 210.40 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 221.20 -15,01 %
03/2020 254.40 +0,94 %
02/2020 252.00 -11,15 %
01/2020 280.10 -