Giá Đồng Thế Giới hôm nay 372.87 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.03 UScents / lb, tương đương 0.88% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 15:29

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,45 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2023: 401.22 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/2023: 363.72 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.90 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 372.87 -7,60 %
08/2023 401.22 +6,18 %
07/2023 376.43 +3,38 %
06/2023 363.72 -