Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 384.18 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 10:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,43 %

Giá đạt đỉnh vào 13/11/2022: 393.60 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 27/09/2022: 327.97 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 238.10 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 384.18 +12,05 %
11/2022 337.88 -0,75 %
10/2022 340.43 -3,34 %
09/2022 351.80 -