Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 442.98 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 17:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +7,52 %

Giá đạt đỉnh vào 20/10/2021: 472.98 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 10/2021: 409.65 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 442.98 +3,79 %
12/2021 426.20 -2,66 %
11/2021 437.53 +6,37 %
10/2021 409.65 -