Giá Đồng Thế Giới hôm nay 292.13 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.01 UScents / lb, tương đương 0.25% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 13/07/2020 | 05:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +23,87 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2020: 292.13 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 01/04/2020: 216.90 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 292.13 +16,41 %
06/2020 244.20 +3,97 %
05/2020 234.50 +5,16 %
04/2020 222.40 -