Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 486.85 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 06:30

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +20,01 %

Giá đạt đỉnh vào 21/05/2024: 511.20 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 11/02/2024: 367.63 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.52 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 486.85 +16,61 %
04/2024 406.00 +5,30 %
03/2024 384.47 -1,29 %
02/2024 389.42 -