Giá Lúa Mì Thế Giới hôm nay 540.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: WHEAT

Giá hiện tại đang tăng 11.00 UScents / bu, tương đương 2.08% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment

Biến động Giá Lúa Mì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,40 %

Giá đạt đỉnh vào 15/07/2020: 545.62 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 26/06/2020: 471.75 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Lúa Mì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 540.00 +3,40 %
06/2020 521.62 -