Giá Lúa Mì Thế Giới hôm nay: 659.60 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: WHEAT

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment

Biến động Giá Lúa Mì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,26 %

Giá đạt đỉnh vào 24/02/2021: 681.00 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 01/12/2020: 567.00 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Lúa Mì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 659.60 +3,18 %
01/2021 638.62 +8,47 %
12/2020 584.50 -2,40 %
11/2020 598.50 -