Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 107.69 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang giảm 0.09 USD / dmtu, tương đương 0.08% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:08

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +14,07 %

Giá đạt đỉnh vào 23/07/2020: 108.04 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 06/2020: 92.54 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 107.69 +14,07 %
06/2020 92.54 -