Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 107.15 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 0.04 USD / dmtu, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 21:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: -16,53 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2024: 124.86 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 04/04/2024: 99.89 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 25,455.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 107.15 -3,16 %
05/2024 110.54 +0,91 %
04/2024 109.53 -14,00 %
03/2024 124.86 -