Quặng Sắt 62% Fe hôm nay: 106.71 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 08:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +1,83 %

Giá đạt đỉnh vào 05/12/2022: 108.72 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 01/11/2022: 79.79 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 106.71 +13,23 %
11/2022 92.59 -6,22 %
10/2022 98.35 -6,52 %
09/2022 104.76 -