Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 96.38 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 0.04 USD / dmtu, tương đương 0.04% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +21,56 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2019: 96.38 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 02/2019: 75.60 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 96.38 +11,08 %
04/2019 85.70 -2,87 %
03/2019 88.16 +14,25 %
02/2019 75.60 -