Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 130.67 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 1.05 USD / dmtu, tương đương 0.81% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 21:44

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +28,64 %

Giá đạt đỉnh vào 15/03/2023: 131.19 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 12/2022: 93.25 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 23,592.50 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 130.67 +5,59 %
02/2023 123.37 +5,04 %
01/2023 117.15 +20,40 %
12/2022 93.25 -