Quặng Sắt 62% Fe hôm nay: 121.69 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 13:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +13,66 %

Giá đạt đỉnh vào 18/09/2023: 122.20 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 04/08/2023: 104.26 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 121.69 +7,58 %
08/2023 112.46 -0,14 %
07/2023 112.62 +6,70 %
06/2023 105.07 -