Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 116.94 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 3.05 USD / dmtu, tương đương 2.68% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 19:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: -11,56 %

Giá đạt đỉnh vào 04/01/2024: 144.16 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 03/03/2024: 113.89 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 116.94 -15,55 %
02/2024 135.13 -0,92 %
01/2024 136.37 +4,33 %
12/2023 130.46 -