Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 165.61 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 0.59 USD / dmtu, tương đương 0.36% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 00:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +27,43 %

Giá đạt đỉnh vào 20/01/2021: 170.03 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 05/11/2020: 116.47 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 165.61 +5,98 %
01/2021 155.70 +20,20 %
12/2020 124.25 +3,27 %
11/2020 120.19 -