Quặng Sắt 62% Fe hôm nay: 94.40 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 23:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 3 tháng gần đây: +0,92 %

Giá đạt đỉnh vào 16/01/2020: 94.83 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 13/11/2019: 80.30 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 94.40 +10,57 %
12/2019 84.42 -6,65 %
11/2019 90.03 -3,89 %
10/2019 93.53 -