Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 309.55 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang giảm 4.85 USD / ust, tương đương 1.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 17:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,20 %

Giá đạt đỉnh vào 31/05/2019: 326.45 USD / ust

Giá chạm đáy vào 13/05/2019: 285.95 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 309.55 -5,25 %
06/2019 325.80 +7,89 %
05/2019 300.10 -1,92 %
04/2019 305.85 -