Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 360.65 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 1.35 USD / ust, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 06:28

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -16,93 %

Giá đạt đỉnh vào 11/05/2021: 450.00 USD / ust

Giá chạm đáy vào 26/06/2021: 347.65 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 360.65 -5,41 %
07/2021 380.15 -4,17 %
06/2021 396.00 -6,49 %
05/2021 421.70 -