Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 477.70 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 14:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +15,47 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2023: 477.70 USD / ust

Giá chạm đáy vào 06/10/2022: 393.75 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,463.75 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 477.70 +13,36 %
12/2022 413.90 -2,48 %
11/2022 424.15 +4,80 %
10/2022 403.80 -