Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 447.15 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 4.85 USD / ust, tương đương 1.10% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 04:40

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,70 %

Giá đạt đỉnh vào 11/05/2021: 450.00 USD / ust

Giá chạm đáy vào 13/04/2021: 396.45 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 447.15 +5,34 %
04/2021 423.25 +0,37 %
03/2021 421.70 -2,11 %
02/2021 430.60 -