Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 389.55 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 0.85 USD / ust, tương đương 0.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 13:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,72 %

Giá đạt đỉnh vào 21/06/2023: 436.65 USD / ust

Giá chạm đáy vào 28/06/2023: 377.20 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 389.55 -2,59 %
08/2023 399.65 -0,06 %
07/2023 399.90 +1,89 %
06/2023 392.35 -