Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 344.50 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 1.30 USD / ust, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 09:00

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -12,05 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2024: 386.00 USD / ust

Giá chạm đáy vào 27/02/2024: 326.00 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 344.50 +4,53 %
03/2024 328.90 -12,04 %
02/2024 368.50 -4,75 %
01/2024 386.00 -