Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 318.00 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang giảm 3.50 USD / ust, tương đương 1.09% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 01/04/2020 | 20:08

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,04 %

Giá đạt đỉnh vào 24/03/2020: 331.15 USD / ust

Giá chạm đáy vào 05/02/2020: 288.05 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 318.00 +4,14 %
03/2020 304.85 +4,30 %
02/2020 291.75 -4,59 %
01/2020 305.15 -