Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 436.45 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Lần cập nhật gần nhất: 28/01/2021 | 04:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +16,66 %

Giá đạt đỉnh vào 15/01/2021: 464.75 USD / ust

Giá chạm đáy vào 12/10/2020: 354.95 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 436.45 +9,71 %
12/2020 394.05 +3,83 %
11/2020 378.95 +4,01 %
10/2020 363.75 -