Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 393.95 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 3.25 USD / ust, tương đương 0.83% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:55

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -15,03 %

Giá đạt đỉnh vào 10/03/2022: 488.70 USD / ust

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 390.70 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 393.95 -10,04 %
05/2022 433.50 -7,61 %
04/2022 466.50 +2,86 %
03/2022 453.15 -