Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 406.15 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:08

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +18,86 %

Giá đạt đỉnh vào 09/01/2022: 423.50 USD / ust

Giá chạm đáy vào 13/10/2021: 312.05 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 406.15 +15,68 %
12/2021 342.45 +2,86 %
11/2021 332.65 +0,93 %
10/2021 329.55 -