Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 401.30 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,89 %

Giá đạt đỉnh vào 20/09/2022: 441.25 USD / ust

Giá chạm đáy vào 05/07/2022: 376.50 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 401.30 -4,30 %
09/2022 418.55 -0,23 %
08/2022 419.50 +7,10 %
07/2022 389.70 -