Giá Gạo Thế Giới hôm nay 15.81 USD / CWT

Tên giao dịch quốc tế: RICE

Giá hiện tại đang tăng 0.02 USD / CWT, tương đương 0.10% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 16:02

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Chicago Board of Trade (CBOT)

Thông tin thêm: Rough Rice futures so called US. No. 2 are traded in the Chicago Board of Trade (CBOT). The standard contract unit is 2,000 hundredweights (CWT) an equivalent of 91 Metric Tons. The biggest exporters of rice are Thailand, Vietnam, India and the United States. The biggest consumer of rice is China, followed by India, Indonesia, Bangladesh and Vietnam.

Biến động Giá Gạo Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,06 %

Giá đạt đỉnh vào 12/06/2023: 19.64 USD / CWT

Giá chạm đáy vào 13/07/2023: 15.12 USD / CWT

USD / CWT USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 0.0455 CWT

Giá Gạo Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / CWT Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 15.81 +2,25 %
08/2023 15.46 -19,73 %
07/2023 18.51 +7,67 %
06/2023 17.09 -