Giá Thịt Gà Thế Giới hôm nay 8.13 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: CHICKEN

Giá hiện tại đang tăng 0.01 BRL / kg, tương đương 0.12% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 22:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: US Department of Agriculture; Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) wholesale, Smithfield, London beginning January 2006; previously Prime Light (PL)

Biến động Giá Thịt Gà Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,09 %

Giá đạt đỉnh vào 13/07/2022: 8.20 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 18/05/2022: 7.60 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Gà Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 8.13 +2,71 %
07/2022 7.91 +2,91 %
06/2022 7.68 -3,65 %
05/2022 7.96 -