Giá Thịt Gà Thế Giới hôm nay: 7.32 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: CHICKEN

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 22:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: US Department of Agriculture; Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) wholesale, Smithfield, London beginning January 2006; previously Prime Light (PL)

Biến động Giá Thịt Gà Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,14 %

Giá đạt đỉnh vào 14/03/2024: 7.48 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 28/03/2024: 6.99 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Gà Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 7.32 +0,96 %
05/2024 7.25 -0,83 %
04/2024 7.31 -0,27 %
03/2024 7.33 -