Giá Thịt Gà Thế Giới hôm nay: 6.01 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: CHICKEN

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: US Department of Agriculture; Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) wholesale, Smithfield, London beginning January 2006; previously Prime Light (PL)

Biến động Giá Thịt Gà Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -18,14 %

Giá đạt đỉnh vào 23/03/2023: 8.21 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 06/2023: 6.01 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Gà Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 6.01 -9,98 %
05/2023 6.61 +0,15 %
04/2023 6.60 -7,58 %
03/2023 7.10 -