Giá Thịt Gà Thế Giới hôm nay: 7.95 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: CHICKEN

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 08:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: US Department of Agriculture; Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, sheep (New Zealand), frozen whole carcasses Prime Medium (PM) wholesale, Smithfield, London beginning January 2006; previously Prime Light (PL)

Biến động Giá Thịt Gà Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -0,38 %

Giá đạt đỉnh vào 20/09/2022: 8.15 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 04/09/2022: 7.89 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Gà Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 7.95 -0,38 %
11/2022 7.98 -0,88 %
10/2022 8.05 +0,87 %
09/2022 7.98 -