Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 83.12 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 03:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 1 năm gần đây: +32,25 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 83.12 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 01/2022: 56.31 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 83.12 +15,35 %
04/2022 70.36 -1,81 %
03/2022 71.63 +9,33 %
02/2022 64.95 +13,30 %
01/2022 56.31 -