Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 1,279.34 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 12.57 USD / tấn, tương đương 0.99% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/03/2023 | 22:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -24,32 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2022: 1,590.41 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 15/03/2023: 1,229.74 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 235.93 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2023 1,279.34 -6,22 %
02/2023 1,358.93 -4,02 %
01/2023 1,413.60 -12,51 %
12/2022 1,590.41 -