Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 1,832.48 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +21,86 %

Giá đạt đỉnh vào 28/04/2022: 1,883.19 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 08/02/2022: 1,396.19 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 1,832.48 +15,35 %
04/2022 1,551.17 -1,81 %
03/2022 1,579.17 +9,33 %
02/2022 1,431.90 -