Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,533.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 12.00 UScents / bu, tương đương 0.79% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 1 năm gần đây: +0,29 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 1,685.00 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 12/2021: 1,219.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 1,533.00 -9,92 %
05/2022 1,685.00 +3,88 %
04/2022 1,619.62 -1,88 %
03/2022 1,650.12 +10,10 %
02/2022 1,483.50 +9,57 %
01/2022 1,341.50 +9,10 %
12/2021 1,219.38 -2,51 %
11/2021 1,250.00 -0,49 %
10/2021 1,256.12 -2,29 %
09/2021 1,284.88 -4,94 %
08/2021 1,348.38 -3,44 %
07/2021 1,394.75 -9,59 %
06/2021 1,528.50 -