Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 13.822.133 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 79.294 VNĐ / tấn, tương đương 0.58% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 05:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,42 %

Giá đạt đỉnh vào 21/04/2022: 14.544.123 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 02/2022: 12.382.328 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 13.822.133 +2,20 %
04/2022 13.518.480 -1,88 %
03/2022 13.773.055 +10,10 %
02/2022 12.382.328 -