Giá Lúa Mì Thế Giới hôm nay 791.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: WHEAT

Giá hiện tại đang tăng 17.00 UScents / bu, tương đương 2.20% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 31/12/2022 | 23:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment

Biến động Giá Lúa Mì Thế Giới trong 1 năm gần đây: +2,64 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 1,092.80 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 02/2022: 759.10 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.64 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Lúa Mì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 791.00 -10,82 %
11/2022 876.60 -7,24 %
10/2022 940.10 +11,50 %
09/2022 832.00 +2,40 %
08/2022 812.00 -3,55 %
07/2022 840.80 -29,97 %
06/2022 1,092.80 +3,46 %
05/2022 1,055.00 +2,72 %
04/2022 1,026.30 +9,96 %
03/2022 924.10 +17,86 %
02/2022 759.10 -1,45 %
01/2022 770.12 -