Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 7.321.727 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang giảm 122.697 VNĐ / tấn, tương đương 1.65% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 13/07/2020 | 05:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,28 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2020: 8.074.182 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 29/06/2020: 7.055.050 VNĐ / tấn

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 7.321.727 +3,16 %
06/2020 7.090.106 -3,99 %
05/2020 7.373.059 -9,51 %
04/2020 8.074.182 -