Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 2,814.86 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 7.28 USD / tấn, tương đương 0.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 04:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,91 %

Giá đạt đỉnh vào 15/01/2021: 2,862.26 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 04/11/2020: 2,272.52 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 2,814.86 +3,92 %
12/2020 2,704.63 +15,00 %
11/2020 2,298.98 -6,64 %
10/2020 2,451.54 -