Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 32.757.464 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 230.369 VNĐ / tấn, tương đương 0.71% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 19:14

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,51 %

Giá đạt đỉnh vào 28/04/2022: 42.778.513 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 32.527.095 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 32.757.464 -28,70 %
05/2022 42.157.519 +16,42 %
04/2022 35.236.434 -1,81 %
03/2022 35.872.453 -