Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 25.564.024 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 786.904 VNĐ / tấn, tương đương 3.18% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 14:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -22,28 %

Giá đạt đỉnh vào 03/03/2023: 31.957.618 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 30/05/2023: 23.912.561 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.82 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 25.564.024 -4,54 %
05/2023 26.723.672 -7,01 %
04/2023 28.597.745 -9,30 %
03/2023 31.258.723 -