Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 32.742.440 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 215.345 VNĐ / tấn, tương đương 0.66% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 6 tháng gần đây: +16,12 %

Giá đạt đỉnh vào 28/04/2022: 42.778.513 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 15/12/2021: 25.661.098 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 32.742.440 -28,75 %
05/2022 42.157.519 +16,42 %
04/2022 35.236.434 -1,81 %
03/2022 35.872.453 +9,33 %
02/2022 32.527.095 +13,30 %
01/2022 28.200.165 +2,61 %
12/2021 27.463.986 -