Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 12.795.489 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 100.160 VNĐ / tấn, tương đương 0.79% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 năm gần đây: +42,13 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 14.064.188 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 06/2020: 7.015.400 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 12.795.489 -9,92 %
05/2022 14.064.188 +3,88 %
04/2022 13.518.480 -1,88 %
03/2022 13.773.055 +10,10 %
02/2022 12.382.328 +9,57 %
01/2022 11.197.097 +9,10 %
12/2021 10.177.798 -2,51 %
11/2021 10.433.374 -0,49 %
10/2021 10.484.455 -2,29 %
09/2021 10.724.506 -4,94 %
08/2021 11.254.522 -3,44 %
07/2021 11.641.558 -9,59 %
06/2021 12.757.929 +0,41 %
05/2021 12.705.762 +5,61 %
04/2021 11.993.205 +2,02 %
03/2021 11.751.150 +2,87 %
02/2021 11.414.111 +4,07 %
01/2021 10.949.867 +10,35 %
12/2020 9.816.720 +10,14 %
11/2020 8.821.459 +0,14 %
10/2020 8.808.939 +16,03 %
07/2020 7.397.262 +5,16 %
06/2020 7.015.400 -1,44 %
05/2020 7.116.562 -3,72 %
04/2020 7.381.654 -0,99 %
03/2020 7.454.604 +2,13 %
02/2020 7.296.016 -7,45 %
01/2020 7.839.637 +6,67 %
12/2019 7.316.883 -6,13 %
11/2019 7.765.602 +0,40 %
10/2019 7.734.218 +6,30 %
09/2019 7.247.021 -1,60 %
08/2019 7.362.790 -2,55 %
07/2019 7.550.591 +1,93 %
06/2019 7.404.524 -