Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,352.50 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 23.00 UScents / bu, tương đương 1.73% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:30

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,79 %

Giá đạt đỉnh vào 06/03/2023: 1,531.25 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.82 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 1,352.50 -6,78 %
05/2023 1,444.25 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 1,484.88 -