Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 234.061.919 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 19:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: +10,20 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2024: 258.378.227 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2023: 203.123.534 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 253.27 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 234.061.919 -10,39 %
06/2024 258.378.227 +1,74 %
05/2024 253.883.479 +10,71 %
04/2024 226.691.648 +5,30 %
03/2024 214.670.291 -1,29 %
02/2024 217.434.142 +0,07 %
01/2024 217.283.387 +1,85 %
12/2023 213.257.656 +4,75 %
11/2023 203.123.534 -2,64 %
10/2023 208.489.314 -2,27 %
09/2023 213.218.571 -5,07 %
08/2023 224.022.717 +6,18 %
07/2023 210.181.126 -