Giá Đồng Thế Giới hôm nay 198.626.848 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 9.585 VNĐ / tấn, tương đương 0.48% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 14:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: +5,15 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2023: 225.669.487 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 180.934.000 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 242.90 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 198.626.848 -8,17 %
08/2023 214.852.431 +6,18 %
07/2023 201.577.441 +3,38 %
06/2023 194.771.263 -7,21 %
05/2023 208.817.371 -4,82 %
04/2023 218.884.730 -0,03 %
03/2023 218.954.345 -3,07 %
02/2023 225.669.487 +9,36 %
01/2023 204.544.099 +2,38 %
12/2022 199.671.068 +9,38 %
11/2022 180.934.000 -0,75 %
10/2022 182.299.519 -3,34 %
09/2022 188.388.130 -