Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.38 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.07 UScents / lb, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,92 %

Giá đạt đỉnh vào 10/04/2022: 20.34 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 03/2022: 17.66 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 18.38 -4,24 %
05/2022 19.16 -1,88 %
04/2022 19.52 +9,53 %
03/2022 17.66 -