Giá Đường Thế Giới hôm nay 405.21 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 1.54 USD / tấn, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,92 %

Giá đạt đỉnh vào 10/04/2022: 448.42 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 03/2022: 389.34 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 405.21 -4,24 %
05/2022 422.41 -1,88 %
04/2022 430.34 +9,53 %
03/2022 389.34 -