Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.38 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.07 UScents / lb, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 6 tháng gần đây: -1,74 %

Giá đạt đỉnh vào 10/04/2022: 20.34 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 27/02/2022: 17.60 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 18.38 -4,24 %
05/2022 19.16 -1,88 %
04/2022 19.52 +9,53 %
03/2022 17.66 -1,81 %
02/2022 17.98 -4,56 %
01/2022 18.80 +0,53 %
12/2021 18.70 -