Giá Khí Tự Nhiên Us hôm nay 1.88 USD / mmbtu

Tên giao dịch quốc tế: NATURAL GAS US

Giá hiện tại đang giảm 0.07 USD / mmbtu, tương đương 3.50% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/05/2020 | 03:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Thomson Reuters Datastream; The Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana

Biến động Giá Khí Tự Nhiên Us trong 1 năm gần đây: -15,77 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2020: 2.17 USD / mmbtu

Giá chạm đáy vào 04/2020: 1.66 USD / mmbtu

USD / mmbtu USD / m3

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 m3 = 27.096 mmbtu

Giá Khí Tự Nhiên Us
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mmbtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2020 1.88 +11,83 %
04/2020 1.66 -2,72 %
03/2020 1.70 -8,18 %
02/2020 1.84 -18,16 %
01/2020 2.17 -