Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 26,132.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 15:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 1 năm gần đây: +4,66 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2023: 29,809.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 26,132.00 -9,98 %
08/2023 28,740.00 +9,37 %
07/2023 26,047.00 +1,87 %
06/2023 25,561.00 -2,06 %
05/2023 26,088.00 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 25,651.00 -16,21 %
02/2023 29,809.00 +16,42 %
01/2023 24,915.00 -