Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 634.740.325 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 15:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,19 %

Giá đạt đỉnh vào 14/07/2023: 706.079.385 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 18/08/2023: 608.847.427 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 634.740.325 -9,98 %
08/2023 698.088.050 +9,37 %
07/2023 632.675.694 +1,87 %
06/2023 620.870.865 -