Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 786.387.918 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 22/07/2024 | 21:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +11,59 %

Giá đạt đỉnh vào 22/04/2024: 901.167.630 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2024: 695.237.834 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,326.50 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2024 786.387.918 -6,64 %
06/2024 838.585.841 +1,65 %
05/2024 824.782.897 +15,71 %
04/2024 695.237.834 -