Giá Bột Đậu Nành Thế Giới hôm nay 304.25 USD / ust

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN MEAL

Giá hiện tại đang tăng 1.95 USD / ust, tương đương 0.65% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 31/12/2019 | 17:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, c.i.f. Rotterdam beginning 1990; previously US 44%

Biến động Giá Bột Đậu Nành Thế Giới trong 1 năm gần đây: -2,38 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2019: 325.80 USD / ust

Giá chạm đáy vào 09/2019: 295.05 USD / ust

USD / ust USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust

Giá Bột Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / ust Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2019 304.25 0,00 %
11/2019 304.25 -1,51 %
10/2019 308.85 +4,47 %
09/2019 295.05 -3,25 %
08/2019 304.65 -3,36 %
07/2019 314.90 -3,46 %
06/2019 325.80 +7,89 %
05/2019 300.10 -1,92 %
04/2019 305.85 -0,13 %
03/2019 306.25 -1,75 %
02/2019 311.60 +0,03 %
01/2019 311.50 -