Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay: 137.50 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 02:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 1 năm gần đây: +6,98 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2021: 137.50 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 01/2021: 127.90 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 137.50 +6,98 %
01/2021 127.90 -