Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay 127.68 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Giá hiện tại đang tăng 0.33 UScents / lb, tương đương 0.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 04:10

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 5 năm gần đây: -13,59 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2016: 184.12 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 05/2019: 93.03 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 127.68 +3,92 %
12/2020 122.68 +15,00 %
11/2020 104.28 -6,64 %
10/2020 111.20 +9,24 %
07/2020 100.93 +4,85 %
06/2020 96.03 -10,28 %
05/2020 105.90 -11,74 %
04/2020 118.33 +5,18 %
03/2020 112.20 +8,87 %
02/2020 102.25 -26,84 %
01/2020 129.69 +7,83 %
12/2019 119.53 +15,02 %
11/2019 101.58 +7,83 %
10/2019 93.63 -3,15 %
09/2019 96.58 -1,97 %
08/2019 98.48 -11,39 %
07/2019 109.70 +4,26 %
06/2019 105.03 +11,43 %
05/2019 93.03 -1,47 %
04/2019 94.40 -4,29 %
03/2019 98.45 -7,47 %
02/2019 105.80 +4,73 %
01/2019 100.80 -7,04 %
12/2018 107.90 -4,26 %
11/2018 112.50 +8,98 %
10/2018 102.40 +0,91 %
09/2018 101.47 -8,33 %
08/2018 109.92 -4,59 %
07/2018 114.97 -7,52 %
06/2018 123.62 +0,81 %
05/2018 122.62 +3,67 %
04/2018 118.12 -3,26 %
03/2018 121.97 +0,04 %
02/2018 121.92 -3,44 %
01/2018 126.12 -1,70 %
12/2017 128.27 +2,63 %
11/2017 124.90 -12,66 %
10/2017 140.71 -4,16 %
09/2017 146.56 -2,27 %
08/2017 149.88 +0,15 %
07/2017 149.66 +4,30 %
06/2017 143.22 -4,73 %
05/2017 150.00 -3,60 %
04/2017 155.40 -3,06 %
03/2017 160.15 -3,87 %
02/2017 166.35 -1,36 %
01/2017 168.61 +4,05 %
12/2016 161.78 -13,81 %
11/2016 184.12 +2,80 %
10/2016 178.96 +1,49 %
09/2016 176.30 +4,97 %
08/2016 167.54 -2,52 %
07/2016 171.76 +3,67 %
06/2016 165.45 +6,20 %
05/2016 155.19 +0,63 %
04/2016 154.22 -2,13 %
03/2016 157.50 +6,22 %
02/2016 147.70 +1,81 %
01/2016 145.03 -