Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay 49.38 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Giá hiện tại đang tăng 1.52 UScents / lb, tương đương 3.18% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 14:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -22,28 %

Giá đạt đỉnh vào 03/03/2023: 61.73 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 30/05/2023: 46.19 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 234.82 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 49.38 -4,54 %
05/2023 51.62 -7,01 %
04/2023 55.24 -9,30 %
03/2023 60.38 -